KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GSMP '99
REGULAMIN
GENERALNA Kategoria I    Kategoria II 
W GRUPIE : A N H ST E CN+C3
W KLASACH : A-2000 N-2000 H-2000   E-2000  
  A-1600 N-1600 H-1600   E-1600  
  A-1150 N-1150 H-1150   E-1300  
      H-PRM      
      H-F126p    
ZESPOŁÓW
SPONSORSKICH